top of page

PIM systém jako SaaS, nebo vyvinutý interně? Proč SaaS řešení vítězí.


V maloobchodu i velkoobchodu je pro udržení konkurenceschopnosti zcela zásadní kvalitní správa produktových informací (Product Information Management – PIM). Zefektivňuje organizaci, rozšiřování i distribuci produktových dat a zajišťuje konzistentní a příjemnou zákaznickou zkušenost napříč různými marketingovými a prodejními kanály.

PIM systém je tak dnes pro prodejce, distributory, velkoobchodníky i výrobce nezbytným nástrojem. Pro jeho pořízení se nabízejí dvě základní možnosti: SaaS řešení (Software as a Service, tedy software jako služba) nebo vlastní vývoj.


V tomto článku prozkoumáme výhody a nedostatky obou možností a nakonec zdůvodníme, proč je pro většinu společností lepší volbou varianta SaaS.

Výhody SaaS řešení

Vzhledem k nižší počáteční investici, škálovatelným cenovým modelům a nižším výdajům na údržbu je systém PIM pořízený jako SaaS nákladově příznivější. To vám umožní efektivněji alokovat zdroje a soustředit se na své klíčové kompetence. Cenový model založený na předplatném navíc předchází zbytečným výdajům, neboť platíte pouze za funkce a kapacitu, které skutečně potřebujete.

Další klíčovou výhodou je doba potřebná k spuštění PIM systému. Vzhledem k tomu, že SaaS řešení je již vyvinuto a hostováno poskytovatelem, je implementace i nasazení podstatně rychlejší než vlastní vývoj, což znamená rychlejší návratnost investic. Z výhod efektivního PIM systému tak můžete těžit hned a vyhne se zdlouhavým a na zdroje náročným vývojovým procesům.

Poskytovatelé PIM systémů v podobě SaaS řešení se rovněž starají o průběžné aktualizace a vylepšení, čímž zajišťují trvalý přístup k nejnovějším funkcím a technologiím. Díky tomu nemusíte vyčleňovat interní zdroje na údržbu systému, ty tak zůstávají flexibilně k dispozici pro jiné úkoly.

Výhody vlastního řešení

Jedním z nejvýznamnějších benefitů vlastního PIM systému je řešení na míru. Máte možnost si systém přizpůsobit svým jedinečným potřebám a požadavkům, což je výhodné zejména v případě vysoce specializovaného nebo specifického portfolia.

Interní řešení v sobě navíc nese úplnou kontrolu nad vývojem, údržbou a zabezpečením. Máte-li přísné bezpečnostní požadavky nebo dáváte-li přednost tomu mít veškerou IT infrastrukturu pod přímou kontrolou, je tohle ideální cesta.

Vlastní řešení pro PIM rovněž umožňuje snadnější integraci se stávajícími systémy a procesy, což může být zásadní pro společnosti se složitým IT prostředím nebo ty, které investovaly velké prostředky do softwarových řešení na míru.

Nedostatky SaaS řešení

SaaS řešení má také své nedostatky. Problémem se mohou ukázat omezené možnosti přizpůsobení, a to obzvláště, máte-li jedinečné obchodní požadavky. SaaS zkrátka nemusí vyhovět všem specifickým potřebám. Většina poskytovatelů PIM systémů však určitou míru přizpůsobení nabízí, aby uspokojili širší okruh klientů.

Dalším potenciálním nedostatkem je závislost na poskytovateli. Podpora, údržba i aktualizace – ve všech těchto ohledech na něj musíte se SaaS řešením spoléhat. Ve firmách, které preferují mít všechny aspekty IT infrastruktury ve vlastní režii, může právě tento faktor vzbuzovat značné obavy.

A pak je tu ještě otázka bezpečnosti při svěření citlivých produktových informací poskytovatelům třetích stran. Zde se však hodí podotknout, že renomovaní poskytovatelé SaaS řešení dodržují přísné bezpečnostní standardy a je pravděpodobné, že zavedou ještě robustnější opatření k ochraně vašich dat než váš interní tým.

Nedostatky vlastního řešení

Interní vývoj PIM systému představuje vlastní soubor problémů. Významným faktorem jsou vysoké počáteční náklady, musíte totiž investovat velké prostředky do vývoje, infrastruktury a údržby. To může zatížit váš rozpočet a odklonit zdroje od jiných důležitých obchodních činností.

Další nevýhodou je delší doba uvedení na trh. Procesy vývoje a implementace mohou být zdlouhavé, což zpožďuje návratnost investic. V důsledku toho může být omezena vaše schopnost rychle reagovat na změny na trhu a na nově vznikající příležitosti.

Problémem je také přidělování zdrojů. Interní vývoj vyžaduje vyčlenění IT pracovníků pro průběžnou podporu, údržbu a aktualizace, což pro firmy s již omezenými zdroji nebo napjatými kapacitami IT oddělení znamená výrazné zatížení.

Proč je SaaS řešení lepší volbou?

Při porovnání výhod a nedostatků obou možností je zřejmé, že řešení PIM systému v podobě SaaS je pro většinu retailerů vhodnější, a to především z hlediska nákladové efektivity a doby implementace. Umožňuje totiž dosáhnout efektivní správy produktových informací bez vynakládání nadměrných zdrojů nebo delšího čekání.

Odborné znalosti zavedených poskytovatelů SaaS v oblasti aktualizací, údržby a zabezpečení navíc uvolní ruce vašim interním IT týmům a umožní jim soustředit se na jiné strategické iniciativy. Přestože mohou přetrvávat obavy týkající se přizpůsobení a zabezpečení dat, výběr renomovaného poskytovatele s prokazatelnou historií tato rizika zmírní a zajistí spolehlivé a bezpečné řešení PIM.

Pro většinu retailerů tak výhody PIM systému v podobě SaaS převažují nad nevýhodami. SaaS řešení zefektivní správu informací o produktech, zlepší zákaznickou zkušenost a podpoří růst, aniž by si žádalo rozsáhlých investic či alokování lidských zdrojů. A především vám umožní soustředit se výhradně na vaši hlavní obchodní činnost!

OnePIM je řešení typu SaaS. Kontaktujte nás, můžeme vám pomoci.

Comments


bottom of page