top of page
our-services-2.jpg

Naše služby

OnePIM poskytujeme jako kompletní službu a naše podpora pro Vaše zaběhlé interní procesy může být v takové míře, jakou potřebujete.

Naše spolupráce nebude vypadat tak, že Vám pošleme pár "seberealizačních návodů" a YouTube videí s užitečnými radami a následně o nás již neuslyšíte. 

 

Místo toho budeme s Vámi, dokud se OnePIM plně nesžije s Vaším podnikáním a nestane se součástí Vašich každodenních procesů.

 

A i poté Vás v tom nenecháme! Budeme Vám neustále k dispozici, jak to jen bude nutné. 

To znamená, že my ...

 1. Nakonfigurujeme OnePIM, aby vyhovoval Vašim potřebám

 2. Integrujeme ho do Vašich systémů a datových zdrojů

 3. Zapojíme Vaše týmy a pomůžeme jim s adopcí

 4. Budeme sledovat výkon, aby splňoval SLA

 5. Podpoříme Vaše týmy v používání OnePIM v plném rozsahu

Vše toto je již zahrnuto v nákladech na jednorázovou implementaci a měsíční licenční poplatky, které začínají na 250 tisíc Kč, a 75 tisíc Kč měsíčně. Pro více detailů o našich cenách se podívejte, kolik OnePIM stojí.​

Pro většinu našich klientů nabízíme také tyto další placené služby, které můžete využít i Vy:

 

  6. Optimalizace efektivnosti Vašich procesů

  7. Rozvoj vašeho OnePIMu pomocí přizpůsobení funkcí

 

A konečně, v závislosti na trhu a jazyce, můžeme také:

  8. Spravovat procesy plně ve Vašem zastoupení

image-2.png

Zajímají Vás podrobnosti o každé službě?

1. Konfigurace

Úplně na začátku zorganizujeme obchodní a technické workshopy, abychom co nejlépe porozuměli Vaší současné situaci, procesům, týmům, cílům a omezením.

 

Zeptáme se i na mnoho otázek ohledně Vašeho produktového portfolia, prodejních kanálů a dodavatelů.

Na základě těchto informací nakonfigurujeme OnePIM tak, abychom Vám ukázali, jak nejlépe strukturovat Vaši hierarchii produktů a vlastností, průběhy životních cyklů a jak organizovat Vaše týmové role a oprávnění.

Společně vše vyladíme.

Group 286-2.png

2. Integrace

Group 287-2_edited.png

Jakmile budeme mít OnePIM připravený pro Vaše prostředí, integrujeme ho s Vaší podnikatelskou platformou, datovými zdroji Vás i Vašich dodavatelů a Vašimi prodejními a marketingovými kanály. Více podrobností o tom, s čím a jak můžeme OnePIM integrovat, si můžete přečíst zde.

Integrování produktových dat od dodavatelů a partnerů může být nejnáročnější a nejnákladnější fáze projektu. Využíváme 2 možnosti, jak tento risk odstranit:

 • Vaše technické týmy nebo Váš dodavatel (které znají nejlépe své systémy a data) si mohou "napojit" své platformy do našich standardizovaných rozhraní nebo použít import šablon, nebo

 • Náš technický tým (který přesně ví, co je potřeba, protože má již zkušenosti) to zvládne za Vás.

Která možnost bude ta nejrychlejší a nejméně nákladná obecně závisí na mnoha faktorech. Nejčastěji jde o kombinaci obou.

Po uložení dat nakonfigurujeme průběh životního cyklu Vašich produktů, řídicí panely a uživatelská oprávnění.

3. Adopce

Jde o nejzásadnější fázi, která se musí provést správně. Jinak hrozí, že nedosáhnete maxima, které může OnePIM přinést. 

 

Nejprve identifikujeme nejvhodnější modely adopce dle Vašich preferencí, velikosti týmu, struktury a lokace. Možností je spousta – od školení celého Vašeho týmu ve Vašich prostorách po školení Vašich lektorů online či cokoliv mezi tím. Pokud to bude potřeba, můžeme vyškolit i Vaše dodavatele a partnery. 

Naši školitelé vyškolí a zapojí Vaše týmy přímo do Vaší verze OnePIM, dat a pracovních postupů a budou je dále podporovat, dokud se nesžijí se celou službou. Také Vám poskytneme úplnou dokumentaci, náborová videa a záznamy ze školení.

Group 288-2.png

4. Sledování

Group 289-2.png

OnePIM jsme vybavili následujícími monitorovacími možnostmi:

 • Zjištění problémů, které je potřeba řešit

 • Rozpoznání akcí a procesů, které mohou být optimalizovány

Problémy se mohou pohybovat v rozmezí od těch systémových až po několik prázdných polí ve Vašem posledním importu dat. V prvním případě bude náš podpůrný tým ihned upozorněn; v tom druhém se můžete rozhodnout, zdali budete upozorněni e-mailem nebo se problém zobrazí v hlavním přehledu, aby se ním Váš tým mohl zabývat později.

OnePIM zaznamenává a ukládá všechny automatické a manuální akce. To nám umožňuje monitorovat a analyzovat, jak efektivně OnePIM používáte, a identifikovat potenciální oblasti zlepšení.

5. Podpora

Náš podpůrný balíček zajišťuje, že je OnePIM vždy v perfektní kondici a Vaše týmy udržuje spokojené.

Technická podpora pokrývá systémovou údržbu, aktualizace, opravy chyb a vylepšení. Zaručujeme také, že OnePIM je z 99,9 % dostupný. Jistotu máte díky SLA a garanci vrácení peněz.

Naše podpora pro podnikatelské uživatele zajistí, že Váš tým bude moci OnePIM využívat naplno. Vaše licence bude také zahrnovat vyhrazený čas na pomoc v případě potřeby, zodpovězení otázek Vašeho týmu, poskytování průběžných školení a pravidelné kontroly, abyste se ujistili, že vše běží hladce a máte vše, co potřebujete.

Group 290-2.png
Mnoha klientům poskytujeme další služby na podporu jejich podnětů a plánů na zlepšení podnikání.

Tyto služby lze čtvrtletně "zapínat a vypínat".

6. Optimalizace

Group 291-2.png

Tento balíček napomáhá optimalizovat možnosti interní správy produktů.

Budeme průběžně monitorovat a analyzovat Vaše používání OnePIM a identifikujeme oblasti v importech dat, pracovních postupech a procesech, které je třeba zlepšit. Obvykle to vede k dalšímu:

 • Snížení manuálních vstupů

 • Zrychlení aktualizací Vašich produktů

 • Snížení chyb při ověřování dat

 • Zlepšení efektivity při náboru Vašich dodavatelů a zaměstnanců

 • Zjednodušení Vaší datové struktury

... a pomůže vám zvýšit rozsah Vašich operací se stejným úsilím nebo pracovat na stejné úrovni se sníženým úsilím a náklady.

7. Rozvoj

V rámci této služby poskytujeme jakékoli vlastní funkce a vylepšení platformy, ušité Vám přesně na míru.

Obvykle to zahrnuje:

 • Datové připojení pro Vaše nové dodavatele a prodejní kanály

 • Pravidla pro automatické slučování či aktualizování produktů jedinečných pro Váš podnik

 • Speciální reporty a přehledy

Tyto úpravy mohly být v některých případech identifikovány během počáteční implementační fáze, ale nebyly nezbytné pro spuštění; v jiných, jako výsledek plánování Vašeho budoucího obchodního růstu.

Všechny nové přizpůsobené funkce a vylepšení budou jenom Vaše vlastní.

Group 292-2.png

8. Správa

Group 293-2.png

Správu produktových dat můžete i zcela přenechat na nás.

Navázali jsme partnerství s několika globálními poskytovateli BPO a můžeme Vám pomoci s nedostatkem Vašich zaměstnanců nebo jazykovou znalostí na většině trhů po celém světě.

Náklady, minimální velikost týmu a délka smlouvy závisí na velikosti Vašeho podniku, trhu a požadovaných jazycích.

Spojte se s námi, abychom prodiskutovali Vaše specifické požadavky.

bottom of page