top of page
retailer-2.jpg

Jak OnePIM funguje?

OnePIM jsme navrhli pro:
diagram_onepim_2x (1)-2.png

Toto vše dokáže OnePIM dělat neustále 24 hodin denně, 365 dní v roce.

A jak vypadá průběh každé jedné fáze?

Align

1. Sjednocení

Jedná se o tu část, ve které Vám OnePIM ušetří nejvíce peněz. Automatizace srovnávacích procesů a eliminace opakujících se manuálních úkolů a nákladných chyb také zlepší kvalitu dat.

sjednoceni_onepim_2x-2.png

OnePIM ...

Rectangle 22.png

Sesbírá informace

Rectangle 22.png

Zpracuje je

Rectangle 22.png

Vyhodnotí je

Rectangle 22.png

Namapuje je na Vaše hlavní záznamy

Sběr informací

Existuje spousta možností, jak sbírat data z Vašich zdrojů. Můžeme:

Rectangle 22.png

Využít naše již připravené konektory pro mnoho ERP a datových platforem

Rectangle 22.png

Integrovat jakýkoliv systém prostřednictvím našeho REST API (což zvládne provést Vaše technické oddělení nebo Vám velice rádi pomůžeme my)

Rectangle 22.png

Importovat digitální assety z Vašich Digital Asset Management systémů či online složek

Rectangle 22.png

Nastavit sbírání souborů z SFTP, Google Sheetů či Microsoft Excelu

Rectangle 22.png

Manuálně vytvářet a spravovat produkty (velmi užitečné především pro malé lokální dodavatele, kteří chtějí pouze spravovat jejich produkci Granny Smiths)

Rectangle 22.png

Manuálně importovat soubory (CSV, Excel atd.)

Počáteční integrace zvládne Vaše či dodavatelovo technické oddělení, nebo Vám se vším velice rádi pomůžeme my.

Zpracování

Po sběru dat přemění OnePIM různé soubory a datové formáty do sjednocené struktury.

Vyhodnocení

OnePIM následně vyhodnotí, jestli jsou informace kompletní, validní a bez duplikátů. Pokud najde nějaké problémy, zvýrazní je, aby je mohl Váš či dodavatelův tým opravit. Na závěr importuje tyto informace do hlavního produktového katalogu.

V této fázi lze definovat, které informace, z kterého zdroje by OnePIM měl importovat automaticky, a které budete chtít vyhodnocovat sami. Například můžete chtít zpracovat aktualizace od důvěrného dodavatele automaticky, ale manuálně odsouhlasit všechny informace od dodavatele nového. Máte možnost rozhodnout i více podrobněji. Kupříkladu můžete nastavit automatické schválení všech aktualizací od povoleného dodavatele až na nutriční hodnoty a obsah specifických látek, které chcete schvalovat vždy manuálně.

Enrich
obohaceni_onepim_2x-2.png

2. Obohacení

V této části Vám OnePIM pomůže přeměnit vaše produktové informace na přesnější, bohatší a poutavější. Důsledkem toho se Vám zvýší prodejní konverzní míra.

OnePIM ...

Rectangle 22.png

Automaticky doplňuje stávající produktové záznamy o nové informace

Rectangle 22.png

Automaticky přiřazuje nové produkty do existujících datových struktur a (kde to je možné) znovu využívá informace a assety, které jsou již k dispozici v hlavním katalogu. 

Rectangle 22.png

Automaticky obohacuje produktové záznamy informacemi z třetích stran (např. GDSN/GS1, GPC, FoodData Central, EFSA atd.)

Rectangle 22.png

Překládá produktové informace pomocí AI (s nebo bez manuálního zásahu a schválení)

Rectangle 22.png

Automaticky generuje produktové názvy a popisky či SEO meta informace pomocí AI (s nebo bez manuálního zásahu či schválení)

Rectangle 22.png

Umožní vašemu týmu manuálně doplňovat jakékoliv chybějící informace

Rectangle 22.png

Vytvářet či vylepšovat názvy a popisy produktů, přidávat multimediální soubory, technická data či přílohy do produktů a kategorií a definovat, které informace jsou potřeba pro každý prodejní kanál, produktový katalog, trh a jazyk. 

Rectangle 22.png

Spravuje sady atributů pro navigaci a filtrování, kombinuje hodnoty vlastností do smysluplných filtrů (například sjednotí variací barev do základních barev), definuje rozsahy hodnot pro filtry a další podobné úkoly, které přemění Vaše produktové katalogy do užitečnějších a hodnotnějších forem pro Vaše koncové zákazníky.

Rectangle 22.png

Rychle vytváří unikátní produktové katalogy pro různé obchodní kanály, kampaně a partnery.

Vestavěný pracovní postup a povolovací systém umožňuje Vašemu týmu a dodavatelům bezproblémově spolupracovat. Zároveň ale, na základě jejich přidělené role, mohou informace buď zobrazit, vytvářet či spravovat.

Schvalování

Díky OnePIM můžete také velice jednoduše spravovat životní cykly Vašich produktů definováním schvalovacích práv na základě rolí.

 

Například Vaše produktové oddělení může schvalovat nové produktové záznamy od dodavatele a doplňovat je, ale pouze správce kategorií může schválit jejich uveřejnění. Nebo Váš e-commerce manažer může spravovat údaje v rámci e-commerce katalogu, ale už nemůže zasahovat do hlavního katalogu či katalogu obchodu.

OnePIM zaznamenává každou změnu, akci a schválení. To vše ukládá do audit logu.

3. Zveřejnění

V této části Vám OnePIM pomůže zvýšit dosah a uspokojit potřeby Vašich B2C i B2B zákazníků.

zverejneni_onepim_2x-2.png

Rozličné produktové katalogy můžete automaticky publikovat do komunikačních kanálů, jako jsou:

Rectangle 22.png

Vaše e-commerce webové stránky

Rectangle 22.png

POS aplikace

Rectangle 22.png

Microsity pro kampaně nebo uvedení produktů na trh

Rectangle 22.png

Značkové microsity

Rectangle 22.png

Tištěné katalogy a letáky

Rectangle 22.png

Mobilní aplikace

Rectangle 22.png

Platformy pro marketingové automatizace

Rectangle 22.png

Marketplaces

Rectangle 22.png

Affiliate stránky a stránky pro srovnávání nákupů

Rectangle 22.png

Marketingové a sociální platformy a další

OnePIM toto umožňuje skrze:

Rectangle 22.png

Sdílení dat v reálném čase

Rectangle 22.png

Přednastavené hromadné exporty

Sdílení dat v reálném čase

Tato funkce umožňuje interním a externím systémům programově zpřístupnit, vyhledat, filtrovat a stahovat produktové informace a assety v reálném čase. 

Toto je vhodné pro posilnění Vašich e-commerce platforem, kampaňových microsite, POS, mobilních aplikací a dalších podobných dynamických systémů, které závisí na aktualizování v reálném čase. 

Přednastavené hromadné exporty

Tato funkce umožňuje exportovat katalogy jako "prosté" soubory v různých formátech (Excel, CSV, XML, HTML) či je automaticky vytvářet v naplánovaných intervalech a exportovat do sdílených online úložišť. 

 

Toto je vhodné pro tisknutí katalogů, microsity pro uvedení produktů na trh, analýzy dat a podobné účely, kde jsou jednorázové katalogové exporty přijatelnější či jednoduší pro vyřešení. 

 

V závislosti na Vaší strategii a zralosti je možné začít od druhé varianty a postupně přidáváním přerůst až do té první. Například testovaní nových trhů a nových produktových řad pro předobjednávky skrze microsite by bylo snažší provést pomocí jednorázového exportu a teprve později migrovat na e-commerce platformu. 

Publish
bottom of page