top of page

5 hlavních důvodů, proč vaše marketingové oddělení nutně potřebuje platformu PIMMarketing je jedním z nejdůležitějších oddělení vaší prodejní organizace. Propaguje a prodává vaše produkty a služby zákazníkům, buduje a udržuje povědomí o značce a zvyšuje customer engagement, tedy vše to, co zlepšuje vztah se zákazníky a navyšuje prodeje.   

Marketingové oddělení se tak věnuje např.:  

 • Vytváření a realizaci kampaní a propagačních akcí, které mají přilákat nové i stávající zákazníky a podpořit prodej.  

 • Shromažďování a analyzování informací o zákaznících, konkurentech a tržních trendech, abyste lépe porozuměli trhu a vytvořili efektivnější marketingové strategie.  

 • Vytváření a udržování image a pověsti značky  

 • Navrhování a exekuci reklamních kampaní, e-mailových kampaní, příspěvků na sociálních sítích, katalogů, letáků, plakátů, výloh obchodů a dalšího marketingového obsahu.  

 • Plánování a organizování akcí jako jsou uvádění výrobků na trh, propagační akce, a to jak online, tak v obchodech, a další aktivity zaměřené na zákazníky.  

 • Úzká spolupráce se sales a produktovými týmy a s týmy zákaznických služeb s cílem zajistit, aby veškeré marketingové aktivity byly v souladu s celkovými obchodními cíli.  

To je spousta práce a obrovská zodpovědnost a každá organizace proto hledá způsoby, jak snížit přetížení týmů, zefektivnit procesy, zvýšit efektivitu a snížit náklady.


S tímto vším dokáže PIM vašemu marketingovému týmu pomoci, protože umožní:   

 1. Podporu Customer Engagement a prodeje

 2. Sledování trendů a monitoring konkurence

 3. Exekuci efektivního Product Experience Managementu

 4. Zlepšení interní komunikace a efektivity práce

 5. Udržování konzistence značky


1. Podpora Customer Engagement a prodeje  

  

Customer engagement je o blízkosti vašeho brandu a zákazníka. To zahrnuje vytváření kvalitních názvů produktů, úvodních a detailních popisků, popisky pro sociální sítě, metadata pro SEO, galerie obrázků, videa, soubory ke stažení, parametry pro filtrování, značky a další.  

  

Pokud chcete být k zákazníkům blíže, musíte zkoušet, co funguje – to platí třeba i pro vytváření různých variant názvů a popisů produktů, fotografii, nebo produktových atributů.   

   

Platforma PIM také pomůže vypořádat se s jednou z největších výzev v oblasti omnikanálového marketingu: správou informací o produktech napříč všemi kanály. Protože PIM eliminuje ruční zadávání dat, snižuje riziko chyb a zajišťuje, že zákazníci dostanou přesné, konzistentní a aktuální informace o produktech, které je zajímají, bez ohledu na to, jaký kanál používají.   

  

V neposlední řadě PIM automatizuje proces publikování informací o produktech v marketingových kanálech a lze jej snadno integrovat s dalšími platformami, jako je e-shop, marketingová automatizace, CRM a analytické nástroje, a poskytnout tak komplexní přehled o výkonnosti produktů napříč kanály.  

   

2. Sledování trendů a monitoring konkurence 

  

Znalost pozice vaší společnosti na trhu a vůči konkurenci je zásadní. Její součástí je průběžná analýza konkurence a trhu, která vám pomůže mít přehled o trendech a cenách, nabídkách a kategorizaci vašich konkurentů.  

   

Integrace nástroje pro scraping (roboti kteří procházejí web a sbírají relevantní informace ze stránek vašich konkurentů a dalších) s platformou PIM vám umožní identifikovat rozdíly, aktualizovat své informace ručně nebo prostřednictvím umělé inteligence a okamžitě publikovat aktualizace do vašich prodejních a marketingových kanálů.  

 

3. Exekuce efektivního Product Experience Managementu  

  

Product Experience Management (PXM) se rychle stává diferenciátorem (tedy tím, co vás odliší od konkurence) budoucnosti. Umožní optimalizaci zkušeností zákazníků s produkty, od počátečního seznamování se až po jejich poprodejní podporu. Jeho základním prvkem je přesné porozumění tomu, co zákazníci od vašich produktů očekávají.  


Platforma PIM vám může pomoci sbírat zpětnou vazbu od zákazníků několika způsoby:  

  

 • Recenze produktů. Jsou cenným zdrojem zpětné vazby a platforma PIM je může shromažďovat přímo nebo prostřednictvím integrace s vaší ecommerce platformou a mobilní aplikací nebo z webových stránek s recenzemi třetích stran.  

 • Zákaznické průzkumy. Díky integraci s PIM můžete rozesílat průzkumy a získávat tak zpětnou vazbu o konkrétních produktech nebo kategoriích, abyste zlepšili Customer Engagement a míru konverze prodeje.  

 • Monitorování zmínek o značce. Pomocí PIM můžete sledovat zmínky, hodnocení a recenze svých produktů zveřejněné v nákupních kanálech a na platformách sociálních sítí, abyste je mohli vylepšit a reagovat na zpětnou vazbu nebo výstrahy.  

 • Porozumění oblíbenosti produktů a atributů. Ve specifických scénářích může PIM také shromažďovat informace o oblíbenosti jednotlivých produktů a atributech používaných při navigaci a filtrování, abyste získali informace o způsobu jejich zobrazování a řazení na ecommerce platformě a o vývoji a zlepšování vašich produktů.  

Začleněním těchto mechanismů zpětné vazby můžete získat cenné poznatky o potřebách a preferencích zákazníků, zlepšit jejich engagement a zkušenosti, a podpořit růst. 


4. Zlepšení interní komunikace a efektivity práce.  


Přeměna syrových dat z ERP na atraktivní a úplné produktové informace vyžaduje velké úsilí a spoustu koordinace. Marketing často koordinuje mnoho interních týmů, externích dodavatelů a brand a marketingových agentur, které se na tomto procesu podílejí.  


Integrace PIM s nástroji pro spolupráci, jako jsou Slack, Microsoft Teams, Basecamp a další, umožní mnohem efektivnější komunikaci o konkrétních produktech nebo kategoriích než například email.  


Platforma PIM také umožňuje vytvářet automatizované pracovní postupy odpovídající životnímu cyklusu produktu, což dále zjednodušuje spolupráci a schvalování změn.  


A konečně, integrace PIM se všemi online tržišti, marketingovými kanály a publikačními nástroji umožní vašim marketingovým týmům centrálně spravovat informace o produktech, eliminovat chyby a masivně snížit množství práce a nutných dodatečných úprav.  


5. Udržování konzistence značky  


Udržování identity a hodnot značky napříč firmou a trhem vyžaduje důsledné dodržování a uplatňování stejných standardů pro všechny obrázky, obsah a digitální aktiva.  


Některé platformy PIM poskytují také funkce správy digitálních aktiv (DAM), ale protože tyto funkce obvykle nedosahují úrovně specializované platformy DAM, je lepší obě platformy integrovat a ponechat každé z nich její silné stránky.  


Bez ohledu na to, kde jsou aktiva uložena, platforma PIM zajistí jejich správné přiřazení k příslušným produktům a jejich efektivní a včasné zveřejnění.  


Shrnutí  

Vaše marketingové oddělení potřebuje platformu PIM. Pomůže mu poskytovat přesné a konzistentní informace o produktech ve všech kanálech, zlepšit customer experience, engagement a zvýšit prodej. A má skvělou návratnost investice.  

Můžeme vám pomoci. Kontaktujte nás.

Comments


bottom of page