top of page

34 důvodů, proč vaše firma potřebuje PIM systém


Přinášíme vám 34 přesvědčivých statistik, které vám ukážou nepopiratelné výhody systémů pro správu produktových informací (takzvaných PIM systémů) pro každého dnešního obchodníka. 

 

Zákazníci jsou netrpěliví, rozmazlení výběrem a vyžadují příjemné nakupování, které je konzistentní napříč všemi prodejními kanály. Také jsou pro ně nezbytné přesné, důkladné a srozumitelné informace o produktech. Maloobchodníci, distributoři i velkoobchodníci a výrobci však mají problém s jejich poskytováním. Právě s tím, ale i s mnohým dalším může pomoci robustní platforma PIM. Dokáže:

 • zvýšit konverze a prodeje,

 • snížit počet nedokončených objednávek a opuštěných košíků,

 • zlepšit zákaznický zážitek a zvýšit spokojenost zákazníků,

 • snížit počet reklamací, vratek a vrácení peněz,

 • zrychlit uvádění produktů na trh,

 • zpřístupnit nové funkce pro zákazníky,

 • zlepšit příjmy a marže,

 • ušetřit náklady na pracovní sílu, 

 • zlepšit konzistenci dat a jejich soulad s legislativou.

Podívejme se na statistiky, které tato tvrzení podporují.

 

Zvýšení konverzí a prodejů

 • 62 % nakupujících si před nákupem (ať už online, nebo offline) vyhledává informace o produktech na internetu a velmi spoléhá na jejich podrobnost.

 • Lepší popisy produktů vedou k 17–56% nárůstu online konverzí.

 • PIM systém zlepšuje potenciál cross-sellingu a up-sellingu produktů o 15–65 %.

 • Dobře napsané popisy produktů zvyšují průměrnou hodnotu košíku o 8–15 %.

 • 87 % nakupujících tvrdí, že popisy produktů hrají při výběru produktu ke koupi „velmi důležitou“ roli.

Snížení počtu nedokončených objednávek a opuštěných košíků

 • 22 % uživatelů webových stránek nedokončí nákup kvůli neúplným nebo nejasným informacím o produktu.

 • Více než 30 % spotřebitelů opouští nákupní košík kvůli nedostatečným informacím o produktu.

 • 87 % zákazníků z řad B2B opouští webové stránky, aby si informace o produktu či službě vyhledali jinde, protože na původním webu nejsou dostatečné.

Zlepšení zákaznického zážitku a zvýšení spokojenosti zákazníků

 • Podrobné popisy produktů zvyšují spokojenost zákazníků až o 90 %.

 • Na základě zpětné vazby od uživatelů zlepšilo zavedení PIM systému zákaznickou zkušenost u 61 % společností.

 • 87 % spotřebitelů by u značky, která poskytla nepřesné nebo nekonzistentní informace o produktu, znovu nenakoupilo.

Snížení počtu reklamací, vratek a vrácení peněz

 • Společnosti s implementovaným PIM systémem zaznamenávají až o 23 % méně vratek zboží.

 • 64 % uživatelů vrací zboží nakoupené online kvůli nesprávným informacím o produktu.

 • 55 % nakupujících vrátí zakoupený produkt, pokud neodpovídá popisu. 

Zrychlení uvádění produktů na trh

 • Správa datových informací v PIM systému je až 6x rychlejší než v excelových tabulkách.

 • PIM systém zkracuje dobu potřebnou k uvedení nového produktu o 25–40 %.

 • PIM systém zkracuje čas potřebný k aktualizaci informací o produktu až o 78 %.

 • PIM systém zkracuje dobu potřebnou k ověření informací o výrobku od dodavatelů až o 57 %.

 • PIM systém pomáhá zkrátit dobu uvedení produktu na trh o 65 %.

 • 97 % osob s rozhodovací pravomocí ve firmě se domnívá, že v současném ekonomickém prostředí je rychlejší uvádění výrobků na trh prioritou.

 • 58 % společností se domnívá, že jim PIM systém umožnil získat konkurenční výhodu zkrácením doby uvedení na trh.

 • Společnosti se špatným řízením informací o produktech mají o 25 % delší prodejní cyklus než ty s dobrým.

Zpřístupnění nových funkcí pro zákazníky

 • 72 % online nakupujících považuje možnost filtrovat seznamy produktů pomocí atributů za „důležitou“ nebo „velmi důležitou“. 

 • 57 % nakupujících považuje vyhledávání na webových stránkách a možnost filtrování za „velmi důležité“, protože jim pomáhají při výběru.

 • Dobře promyšlená vrstvená navigace a filtrování zvyšují konverzní poměr až o 76 %

Zvýšení tržeb a marží

 • Nekvalitní údaje o produktech v Excelových tabulkách mohou firmy připravit až o 25 % příjmů.

 • U společností se špatnou správou produktových informací dochází k poklesu celkové hrubé ziskové marže o 1,5 %.

Ušetření nákladů na pracovní sílu

 • Ruční čištění dat zabere v průměru asi 25 minut na SKU ročně. PIM systém dokáže tuto dobu snížit až na 4 minuty, což znamená úsporu 84 % času!

 • PIM může ušetřit až 67 % mzdových nákladů na každém dalším obsluhovaném trhu.

 • U tří prodejních kanálů (e-shop, mobilní aplikace a offline prodejna) zvládne PIM pomoci opravit chyby 18krát rychleji, než kolik času by toto zabralo bez něj.

Zlepšení konzistence dat a jejich souladu s legislativou

 • V současné době 80 % organizací nemá plnou důvěru v informace o svých produktech.

 • Firmy se domnívají, že průměrně není přesných 29 % jejich produktových údajů.

 • 87 % maloobchodníků je přesvědčeno, že přesné informace o produktech jsou pro jejich podnikání zásadní.

 • 63 % maloobchodníků se potýkalo s obtížemi týkajícími se přesnosti údajů o produktech, které mohly potenciálně vést k problémům s legislativou.

Je zřejmé, že implementace vhodného PIM systému může vašemu byznysu přinést významné výhody, které přímo ovlivní vaši ziskovost a budoucnost.


Můžeme vám s ní pomoci, stačí se na nás obrátit.

Comentarios


bottom of page