top of page

10 důvodů, proč vaše eCommerce firma potřebuje systém správy produktových informací (PIM)Svět eCommerce zažívá v posledních letech exponenciální růst a stále více B2C i B2B podniků si uvědomuje obrovský potenciál online prodeje. S rostoucím počtem produktů a kanálů se nezbytností pro udržení náskoku před konkurencí stala efektivní správa informací o produktech.


O slovo se tak hlásí systémy správy produktových informací (takzvané PIM systémy). Ty centralizují, spravují a optimalizují informace o produktech napříč různými kanály, což firmám umožňuje poskytovat svým zákazníkům konzistentní a personalizované služby. V tomto článku se dozvíte, proč jsou pro úspěch eCommerce společností na dnešním vysoce konkurenčním trhu PIM systémy klíčové.


1. Lepší zákaznická zkušenost


PIM systém pomáhá poskytovat konzistentní a personalizovanou zákaznickou zkušenost napříč všemi prodejními kanály. Přesné, úplné a aktuální informace o produktech umožňují zákazníkům činit informovaná nákupní rozhodnutí. Vysoce kvalitní produktová data také zlepšují pozice ve vyhledávačích a pomáhají přilákat více organické návštěvnosti. V neposlední řadě umožňuje PIM systém firmám vytvářet vysoce cílený a relevantní marketingový obsah, což zvyšuje míru konverze a spokojenost zákazníků.


2. Konzistence napříč všemi kanály


S tím, jak se prodejní operace firem rozšiřují do více kanálů, je čím dál náročnější udržet konzistenci produktových informací. PIM systém umožní spravovat a publikovat produktová data napříč různými kanály (tedy v multichannel či omnichannel režimu), a to včetně webových stránek e-shopů, online tržišť, sociálních médií, mobilních aplikací a prodejních míst. Zajistí tak konzistentní image značky a bezproblémovou zákaznickou zkušenost, což je klíčové pro retenci stávajících zákazníků i získání těch nových.


3. Rychlejší uvádění produktů na trh


V dnešním kvapném prostředí eCommerce je schopnost rychle uvádět na trh nové produkty a aktualizovat ty stávající velmi důležitá. PIM systém zefektivňuje proces správy informací o produktu a umožňuje zkrátit dobu potřebnou k jeho uvedení na trh. Tato flexibilita firmám umožní využít nových trendů, rychleji reagovat na požadavky zákazníků, snadněji se vyrovnat se sezónními špičkami a udržet si konkurenční výhodu.


4. Lepší analýzy a přehled


PIM systém zjednodušuje správu dat a poskytuje cenné informace o chování zákazníků, výkonnosti produktů a prodejních trendech. Analýzami těchto dat mohou firmy přijímat informovaná rozhodnutí o sortimentu, cenách a marketingových strategiích. Tyto poznatky jim pomohou optimalizovat nabídku produktů, identifikovat nové příležitosti k růstu a udržet si náskok před konkurencí.


5. Centralizovaná produktová data


Správa produktových informací je pro každou eCommerce společnost s portfoliem čítajícím více než pár stovek položek náročná. PIM systém funguje jako centrální úložiště a konsoliduje data z různých zdrojů, jako jsou dodavatelé, výrobci a interní databáze. Jakožto komplexní zdroj pravdivých dat odstraňuje nekonzistenci v datech stejně jako data nadbytečná a zajišťuje, že jsou přesné a aktuální informace o produktech k dispozici napříč všemi kanály.


6. Efektivní správa dat


Robustní PIM systém umožňuje zefektivnit procesy správy dat díky automatizaci úloh týkajících se jejich importu, transformace a validace. To snižuje podíl manuální práce, redukuje čas potřebný ke správě informací o produktech a zároveň minimalizuje riziko lidských chyb. Díky efektivní správě dat mohou firmy rychle uvádět na trh nové produkty či aktualizovat ty stávající, aniž by byla ohrožena kvalita dat.


7. Vyšší produktivita a spolupráce


PIM systém podpoří spolupráci mezi různými odděleními společnosti tím, že poskytne sdílený pracovní prostor, kde mohou členové týmu snadno přistupovat k informacím o produktech a pracovat s nimi. Odpadá tak časově náročná výměna e-mailů, při níž hrozí zvýšené riziko chyb, všichni navíc pracují s aktuálními daty. Zefektivnění pracovních postupů a komunikace zvýší produktivitu a umožní rychlejší rozhodování.


8. Škálovatelnost a flexibilita


Jednou z významných výhod PIM systému je jeho schopnost růstu a přizpůsobení se měnícím se potřebám firmy. Rozšíření nabídky produktů? Vstup na nový trh? Implementace nového prodejního kanálu? PIM systém snadno pojme zvýšené objemy dat i jejich vzrůstající komplexitu. Navíc jej lze integrovat s dalšími podnikovými systémy, jako je ERP, CRM, eCommerce platforma nebo nástroje pro automatizaci marketingu, a zajistit tak plynulý tok informací v rámci celé organizace.


9. Dodržování předpisů


eCommerce společnosti často čelí složitým regulačním požadavkům, které vyžadují přesné a transparentní informace o produktech. PIM systém zjednodušuje správu dodržování předpisů tím, že produktové informace centralizuje a standardizuje, což usnadňuje jejich sledování, audit a aktualizaci podle měnících se předpisů. Tím se snižuje riziko nedodržení předpisů a posiluje se důvěra zákazníků a partnerů.


10. Úspora nákladů a návratnost investic


Automatizací a zefektivněním správy informací o produktech mohou PIM systémy výrazně snížit provozní náklady a zvýšit celkovou efektivitu firmy. Centralizovaná správa dat minimalizuje chyby a redundance, což vede ke snížení počtu reklamací a vyšší zákaznické spokojenosti. Personalizovaná a konzistentní zákaznická zkušenost také povede k vyšší míře konverze a loajality zákazníků a ke zvýšení příjmů. Investice do systému PIM se tak rychle vrátí.


Zavedení PIM systému je pro každou eCommerce firmu zásadním krokem pro úspěch v dnešním konkurenčním prostředí. Centralizací a zefektivněním dat o produktech, zlepšením spolupráce, zlepšením zákaznické zkušenosti a zajištěním konzistence napříč všemi kanály PIM systémy významně přispívají k růstu a ziskovosti podnikání v oblasti eCommerce. Jejich škálovatelnost, flexibilita a zajištění shody s předpisy z nich činí nepostradatelný nástroj pro každou moderní eCommerce společnost.


Robustní PIM systém přinese výraznou návratnost v podobě úspory nákladů, zvýšení efektivity a spokojenosti zákazníků a bude hnacím motorem dlouhodobého úspěchu.


Umíme vám pomoct. Napište nám.

Σχόλια


bottom of page